Icarus M

Nhập Giftcode Giftcode - Icarus M -
Hướng dẫn
  • Bạn có thể nhập Giftcode sau khi cài đặt Icarus M và tạo nhân vật
  • Khi bạn nhập xong Giftcode, phần thưởng sẽ được gửi ngay lập tức đến hộp thư trong game của máy chủ và nhân vật đã chọn
  • Không thể sử dụng Giftcode đã từng sử dụng hoặc hết hạn
  • Bạn chỉ có thể sử dụng một Giftcode mỗi loại cho mỗi tài khoản